Comuna Fantanele judet Suceava

foto

 

 

Sat Banesti

 
Este o localitate în comuna Fantanele din judetul Suceava.


Aşezat pe malul drept al râului Siret, în această localitate se afla principalele instituţi ale comunei Fantanele, primăria, poliţia, Scoala Mihai Eminescu din Banesti cu clasele 1 - 8, precum şi o şcoală de arte şi meserii. La această şcoală generală studiază din clasa a V-a elevi din toate satele ce alcătuiesc comuna Fantanele, satul Băneşti, Cotu Dobei, Fantanele, Stamate şi Slobozia.

În anul 2007 a fost ridicat aici un monument care comemorează jertfa eroilor din cele două războaie mondiale.


 Istoric

În arhivele satului există un istoric cuprizând date reale, precum şi ipoteze transmisă din generaţie în generaţie, fiind apoi notate în prezentul istoric. În jurul anului 1706 an în care boierul Ştefan Stamate a ridicat Biserica de lemn cu hramul "Sf. Nicolae", numele satului Băneşti încă nu este pomenit. Probabil că începutul rudimént al satului, se afla pe atunci pe povârnişul care duce de pe platoul puţin ridicat şi cu pantă puţin înclinată, din unghiul dintre râurile Siret şi Suceava, spre lunca şi apa Siretului care curgea pe atunci pe la poalele platoului, dincoace de luncă, dovadă braţele moarte şi iazurile formate, ulterior modernizate în perioada comunistă. Bătrânii au transmis generaţiilor că biserica de lemn a fost făcută chiar în mijlocul pădurii existentă pe atunci în acel loc, tăind lemnul pe loc pentru construcţa acesteia.Din documentele familiei Callimachii, reiese că satul ar fi fost înfiinţat aproximativ între anii 1742 şi 1747. Există o variantă în care se spune că numele de Băneşti s-ar fi pus în următoarele împrejurări: Documentele duc la Maria Jituiceroaia, soţia Jituicerului Gheorghe Cănănău, soră a lui Ion Callimache şi a lui Dumitraşcu banul. În anul 1747 moare Gheorghe Cănănău, soţia acestuia lasă îngrijirea gospodăriei ei, pe seama fratelui; banul Dumitraşcu. Aceasta a organizat munca moşiei şi împreună cu oamenii vechiului început de sat, lucrători şi ciobanii au pus bazele acestui sat, rămânând numele satului Băneşti probabil ca poreclă de la banul Dumitraşcu Callimachi care care l-a aşezat definitiv.


O altă variantă ar fi că numele satului vine tot de la bani, Ştefan Stamate care avea mai multe moşii pe raza comunei Fantanele ar fi cumpărat aceste moşii unde este aşezat satul cu bani, neavând-o ca moştenire, numind satul: Băneşti. Dar aceasta variantă nu este plauzibilă.


Căminul cultural


S-a înfiintat în anul 1936, cu scopul de a ridica nivelul cultural, aici având loc săptămânal diferite manifestări ca: jocuri populare, dansuri şi altele.

Biserica

În sat se află doua biserici: o biserica de lemn construită între anii 1705-1707 de către Ştefan Stamate şi o biserica mai noua din cărămidă, ridicată de către moşierul Kapri, în anul 1830.