Comuna Fantanele judet Suceava

foto

 

 

Economia bazata pe cunoastere

 
  Proiectul Economia Bazată pe Cunoastere contribuie la Crestera competivitătii economice si al reducerea decalajului rural-urban, prin:
Asigurarea infrastructurii de comunicatii de tip Braodband si tehnologia informatiei;
Formarea continuă a membrilor comunitătii în domeniul IT&C;
Lansarea de servicii moderne de eGovernment
Aplicarea de politici publice coerente pentru integrarea instrumentelor IT&C în învătământul preuniversitar
Sprijinirea procesului de absorbtie a elementelor inovative în mediul de afaceri, favorizând cresterea competivitătii sectorului IMM.
Din cadrul Proiectului Economia Bazată pe Cunoastere fac parte 246 de comunităti, precedate de alte 9 care fac parte din proiectul pilot. Retelele electronice ale comunitătilor locale au fost realizate de consortiile Romtelecom-Sysware Systems Integration şi S&T-accessNet International.

Performanţele managerului şi administratorului IT RECL vor avea un rol fundamental în asigurarea succesului proiectului. De aceea am dorit să beneficieze de o sesiune complexă de formare, care să cuprindă atât noţiuni specifice IT&C, dar şi de management, relaţii publice, comunicare, marketing şi dezvoltare locală. Utilizând informaţiile dobândite la cursuri în folosul fiecărei comunităţi, angajaţii reţelelor vor putea deveni, pe termen lung, adevăraţi agenţi de schimbare economică, socială şi culturală locală”, a declarat Zoltán Somodi, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

 Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere, coordonat de MCTI, instalează în aproximativ 20% din mediul rural şi mic urban Reţele Electronice Locale. Acestea se realizează prin conectarea la Internet Broadband a sediului Primăriei, al şcolii gimnaziale, al bibliotecii publice şi al Punctului de Acces Public la Informaţie. Iniţiativa are abordări multisectoriale şi va asigura, în intervalul 2007-2010, servicii de bază şi servicii cu valoare adăugată. Printre acestea se numără servicii publice furnizate prin mijloace electronice, educaţie asistată de computer, gestionarea afacerilor cu ajutorul computerului, precum şi acordarea de finanţări nerambursabile pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii şi utilizarea tehnologiei în dezvoltarea afacerilor.
Proiectul este realizat prin finanţarea Băncii Mondiale şi a Guvernului României, având ca parteneri instituţionali Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. Pe parcursul următorilor patru ani, sub coordonarea directă a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, comunităţile beneficiare vor primi acces la informaţie şi servicii moderne, ce vor asigura o educaţie mai bună, afaceri prospere şi servicii publice eficiente, întârind mediul de afaceri local şi contribuind în mod real la sustenabilitatea financiară a acestora.

În cadrul proiectului s-a urmărit achiziţia de echipamente IT (PC-uri desktop, servere, switch-uri, smart UPS, routere, camere foto digitale, copiatoare, imprimante, scannere, camere web, videoproiectoare) şi software standard (sistem de operare, aplicaţii office, sistem de navigare pe Internet, poştã electronicã şi licenţe antivirus), ce vor fi utilizate pentru dotarea fiecãrui nod al reţelei locale (Primãrie, Şcoalã, Bibliotecã, Punctul de Acces Public la Informaţie).
Sunt prevãzute totodată instalarea reţelei de comunicaţie la nivel local, acces la Internet de bandã largã timp de trei ani pentru fiecare RECL şi asigurarea tuturor echipamentelor ce formează reţeaua locală.Adrese internet:

www.ecomunitate.ro

www.mcti.ro

www.worldbank.org/ro

Finantarea proiectului a fost făcută de Banca Mondială, printr-un împrumut de 60 de milioane de dolari si de Guvernul României, printr-o contributie de 14 milioane de dolari.

 

Finantarea proiectului a fost făcută de Banca Mondială, printr-un împrumut de 60 de milioane de dolari si de Guvernul României, printr-o contributie de 14 milioane de dolari.

 
Comuna Fantanele se poate mandri cu un punct de Acces Public la Informatie, in urma evaluari a iesit pe locul 3 pe tara, beneficiind in acest sens de "Economia bazata pe cunoastere".


La procesul de selectie au participat comunitatile dezavantajate din punctul de vedere al accesului la cunoastere, care s-au incadrat in urmatoarele categori:
> Categoria 1: comune situate la cel putin 11 km de cel mai apropiat oras cu o populatie de 30.000 locuitori
>Categoria 2: orase mici (cu mai putin de 30.000 locuitori).

Comunitatile locale au participat cu:

1. Asigurarea tuturor spatiilor destinate RECL:
> o incapere din sediul Primariei;
>sediul biblioteci locale;
>o sala de curs in scoala coordonatoare si similar in toate scolile gimnaziale din unitatea administrativ- teritoriala;
>un sediu separat, cu destinatia "Punct de Acces la Informatie"" (PAPI) cu o suprafata de minim 30 mp.

Toate spatiile mentionate mai sus trebuie amenajate conform cerintelor tehnice ale proiectului: prize multiple ,sistem de incalzire, grupuri sanitare interioare,sistem alarma, gresie, geamuri de tip termopan, lambriuri, indicator luminos PAPI.
Suportarea cheltuielilor aferente procesului de functionare si intretinere a spatiilor.
Asigurarea platii drepturilor salariale ale personalului retelei - managerul RECL si administratorul IT RECL.

Beneficile comunitatilor locale oferite prin acest proiect sunt:

*Extinderea accesului la tehnologiile moderne informationale si de comunicatii;
*Formarea de resurse umane locale cu competente in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatilor selectate;
* Imbunatatirea cunostintelor de utilizare a calculatorului pentru cetatenii comunitatilor selectate;
*Accesul cetatenilor si intreprinzatorilor la serviciile de e-governamant;
*Modernizarea procesului educational;
*Dezvoltarea mediului de afaceri local prin promovarea comertului electronic si adoptarea solutiilor inovatoare.

Serviciile oferite in cadrul proictului sunt urmatoarele :
>Servicii de baza:
*Acces la calculator;
*Acces la internet
*Servicii telefonie / fax
*Multiplicare/ copiere
* Scanare.

Infrastructura consta din 4 noduri dotate cu echipament IT de ultima generatie, conectate la internet dupa cum urmeaza:

Scoala coordonatoare: 1 server ; 10 calculatoare ;1 camera web ; 1 videoproiector ; 1 imprimanta.

Primaria: 1 server ; 2 calculatoare ; 1 imprimanta ; 1 scanner.

Biblioteca: 1 calculator.

P. A. P. I. : 1 server ; 6 calculatoare ; 1 scanner ; 1 camera web; 1 imprimanta ; 1 camera digitala